GEL GÖR Kİ

efkarisamimi.net

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Hata
  • XML Parsing Error at 1:2415. Error 9: Invalid character
Gel Gör Ki // efkarisamimi.net

Liberalle Solcu

Gren de, duyan da liberali herkes diledi?ini yaps?n ister san?r. Hi de yle de?il. Yoksa liberalin anar?istten ne fark? kal?rd?? Byle bir ?ey mmknse komnist sava??ma ne gerek kal?rd??

Son Güncelleme: Pazartesi, 01 Kasım 2010 16:36 Devamını oku...
 

Devlet ve Kurum

Son Güncelleme: Cumartesi, 04 Aralık 2010 21:26 Devamını oku...
 

ncelikle devlet kurulmaz, olu?ur. Devlet kurma giri?imleri, ya olu?an ya da olu?mu? bulunan bir devleti ele geirme ya da biimlendirme giri?imleridir.

Son Güncelleme: Salı, 26 Ekim 2010 05:03 Devamını oku...
 

Kendini iyi biri sanan, cahil cesaretiyle hareket edip acemi ?ans?yla bir sre idare eden zalimin ileri gtrmesi geriye dn?tr. Bir de bakm??s?n, bir sava? ya?an?r olmu? insan?n iinde; "kadehi elinden" ile "elinde kitaplar?" aras?nda gide gele.

Son Güncelleme: Pazartesi, 18 Ekim 2010 06:22 Devamını oku...
 

Hay?rl? Olsun.

2010 referandumunun gayri resmi sonular?na gre, 27 milyon vatanda??n onay vermedi?i, 16 milyona yak?n vatanda??n a?ka hay?r dedi?i bir metin, 22 milyonun alt?nda bir oyla, fiili darbecilerin sunmu? oldu?u 1982 Anayasas?n?n ?imdiye kadar de?i?tirilmemi? bir maddesine dayan?larak anayasala?mak zere.
 


Sayfa 4 / 6