GEL GÖR Kİ

efkarisamimi.net

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Hata
  • XML Parsing Error at 1:2415. Error 9: Invalid character

Burjuvazi: Bir Ergenlik Hastal??? 2

Dua eder, ?kreder, al???r, al??t?r?l?r. ??i i?i kendini burjuva zanneder.

? ve D?? '?n ne?eli birlikteli?i, s?n?fl? toplumun burjuva maskesinin bir zorunluluk olarak dayat?lmas?yla sekteye u?rar. "Polis" kendi att??? gaz? solumamak iin maske takar, genlere,ergenlere D??'?n havas?n? solumamas?n? ?retir. Bu durumda ya ieride oturulacak, d??ar?ya ?k?lmayacak ya da bir oksijen tp ve reglatr bulup derin sulara dal?nacakt?r. Polis, ?ehir byle olaca??n? oktan d?nm?tr, ergeni bir operan?n kostm dolab?na, bir cemaatin ile odas?na ya da bir taburun ko?u?una ynlendirir. Ergen e?lenebilir de! Bir ?u maskeyi tak, di?erini ?kar, bir ?u okunmu? pirinci yut, muskay? b?rak, bir ?u nbeti tut, kepi kapt?rma...

Ergen e?lenir de, bocalar ama, yalpalar nihayetinde. Kimlik aramaya ba?lar, dilini, ?ivesini sorgular, etnik bir dnem geirir, Krt mdr, yoksa erkes mi , hangi mezheptendir, dindendir, annesi babas? nerelidir, leylekler kimdir? Evet, leylekler kimdir sorusu bazen ergeni temiz havaya ?kar?r, reyebilirim diye ba??rabilir. Do?rusu reglatrl ve oksijen tpl hayat?n gtrebilece?i yer derinlik de?il, diptir. Dipse topra?? and?rmas?na ra?men, ne yaz?k ki de?ildir. Dua etmekten ba?ka are kalmam??t?r. Dua eder, ?kreder, al???r, al??t?r?l?r. ??i i?i kendini burjuva zanneder.

Son Güncelleme: Çarşamba, 02 Mart 2011 14:22