GEL GÖR Kİ

efkarisamimi.net

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Hata
  • XML Parsing Error at 1:2415. Error 9: Invalid character

72. Ko?u?


Oyuncular: Yavuz Bingl, Kerem Al???k, Hlya Av?ar, Civan Canova...ve

Ahmet Mekin

Eser: Orhan Kemal

Senaryo: Ayfer Tun

Ynetmen: Murat Sarao?lu


Orhan Kemal'in uzun hikayesi 72. Ko?u?'un 1987'de Erdo?an Tokatl? ynetiminde, Kadir ?nan?r'?n ba?rolde oldu?u evriminden sonra yeni bir versiyonu. Hat?rlatmak gerekirse, 2.Dnya Sava?? Trkiye'sinde, 3 hatta 4 s?n?fa blnm? bir hapishanede geen yk, adembabalar (alt s?n?f) ko?u?unda yatan Rize'li Kaptan'a annesinden 150 lira gelmesiyle ba?l?yor. 150 lira ve a??rla?an k?? ?artlar? hapishanedeki s?n?flar aras? mcadeleleri art?r?yor, gerek adembabalar ve beyler, gerekse kad?nlar ve hapishaneidaresi ars?ndaki ili?kiler geriliyor ve kaybedenler adembabalar ve iki kad?n oluyor.

Murat Sarao?lu'nu 120 ve Deli Deli olma fimlerinden tan?yoruz, O...ouklar?n? grme imkan?m?z olmad?. Her iki film de teknik ve senaryo olarak, hikayelerinin vasatl???na ra?men problemsizdi. Oysa 72. Ko?u? hikayesinin niteli?i ile ne ?km??, Orhan Kemal'in benzersiz gereki anlat?m?yla da klasikle?mi? bir eser. Dolay?s?yla Murat Sarao?lu'nun ynetmenlik meleklerini s?nayabilece?i bir f?rsat. Ynetmen bu f?rsat? iyi de?erlendirmi?, arkas?na ald??? Mustafa Ziya lkenciler (Sanat Ynetmeni), Mustafa Pre?eva (Kurgu) ve yap?mc?lar? Yavuz Bingl, Kerem Al???k'la temiz bir i? ?karm??. Hapishanedeki gergin ve bo?ucu k?? atmosferi ve adembabalar?n oyunculuklar?yla bu atmosferi desteklemeleri, Orhan Kemal'in klasik eserini realizmden teye natralizme ta??m??. Oyuncular, Hlya Av?ar ve Civan Canova'n?n abart?l? katk?lar? d???nda tam k?vam?nda, seyircide rahats?z etmeyen bir tiyatro hazz? b?rak?yor, zellikle Kerem Al???k, Yavuz Bingl diyaloglar? mkemmel. Do?rusu,son dnemlerin tm postmodern ataklar?na ra?men, bir cumhuriyet dnemi "zanaat" gelene?imizin oldu?unu kan?tl?yor. Klasik yk de zaten seyirciyi cezbeden her trl ayr?nt?y? bar?nd?rd???ndan, herhangi bir katman aray???na girmeden, alt metinleri bulmaya al??madan kendini gnmz "Trkiye"'sinde de rahata izlettiriyor.

Son Güncelleme: Cuma, 25 Mart 2011 09:17