GEL GR K襤

efkarisamimi.net

  • Yaz覺tipi boyutunu artt覺r
  • Varsay覺lan yaz覺tipi boyutu
  • Yaz覺tipi boyutunu azalt覺r
Hata
  • XML Parsing Error at 1:2415. Error 9: Invalid character

Bu sene bahar gecikti, Mart, Nisan, May?s aylar?n? ?yerek ge蓾rdik. May?s ba??nda Orta Anadolu'da k?? ?artlar? hkm sryor, Nisan ortas?nda Gney'de geceleri d??ar?da oturulmuyor, Mart'ta bir 蔞k yerde kar ya??yordu

. May?s'?n son, Haziran'?n ilk haftas? havalar ?s?nd?, bahar meyvalar?, tezgahlar? yksek fiyatlar?yla da olsa sslemeye ba?lad?. Bu?day hasad?n?n ba?lad???n? ge蔒n hafta S闥e'de g顤dm, pamuksa daha yeni filizleniyordu. Uzayan k??, geciken bahar g?da fiyatlar?na yans?d?. Turfanda sera sebzesi fiyatlar? tavan yapt?, meyveleri serada yeti?tiren ?irketler para kazand?lar. Bahar bu se蓾m haftas? yerini yaza b?rak?yor ve gariptir yaprak k?p?rdam?yor. ?ktidar yapraklar?n k?p?rdamas? i蓾n fryor, s饘yor se蔂ende t?k yok. Memleket maden ocaklar?, duble yollar, delik de?ik olmu?, k騽l susuyor. Kahveler bo?, ya da tek tk emeklilerle dolu, art?k televizyon topluca seyredilmiyor, Hseyin A?a'yla Topal Hulki demokrat, halk? kavgas? yapm?yor, Demirel-Ecevit taraftarl??? yok. Bahar gecikmi?, yaza girerken se蓾m var, ama galiba se蓾m de?il de, onun ekonomisi var. Reklamc?lar, matbaalar, kuma??lar, plastik sekt顤, パn distribt顤leri ciro yap?yorlar. Onun d???nda her ?ey belli, hangi partinin ne kadar oy alaca??, hangi aday?n nereden se蓾lece?i, kimlerin baraj d???nda kalaca?? vs her ?ey belli.

Se蔂enin g顤evi sanki, 12 Haziran sabah? sand??a gidip varolan durumu teyid etmek, onaylamak ve televizyonun kar??s?na tek tek (t opluca de?il) ge蓾p, bir sonraki se蓾m d霵emini beklemek. Bu durum da Can Ycel'den ba?ka bir ?ey gelmiyor akl?m?za:

1972 YAZI

Nerdeyse ????a inanmaz olacakt?k,

琈le h?zla byyordu i蓾mizde karanl?k

Kalam??ta,

?le s?ca??nda

Heykeltra? Kuzgun'la beraber

Damarlar? varisli ve mermer bir masan?n ba??nda

Yeni kesilmi? iki s???r kula?? gibi otururken,

(Bu Kuzgun'un susmas? demek de?il ya ho?,

O ara M?T'olojik i?kence usulleri hazretin en byk merak?)

Buz gibi biliyordum

Ne kadar su koysan stne, bo?,

A?armayacakt? 霵mzdeki nam?ss?z rak?

...

Can Ycel- sonradan belli oldu- evham yap?yordu, gnebakanlar? koruyordu, beni kolluyordu, imdi korunacak bir ?ey de kalmad?, evham pani?e d霵?r m?

Son G羹ncelleme: Sal覺, 07 Haziran 2011 03:46